12 Οκτ 2014

26 Σεπ 2014

ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-15

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
1.1 «Εισαγωγή στην οργανική χημεία»
1.2 «Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων – ομόλογες σειρές»
1.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων»
1.4 «Ισομέρεια»
Παρατήρηση: Οι μαθητές να ασκηθούν στην εύρεση ισομερών που αντιστοιχούν σε μοριακούς τύπους άκυκλων οργανικών ενώσεων που περιέχουν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα άνθρακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
2.1 «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιμα»
2.2 «Νάφθα – Πετροχημικά»
2.3 «Αλκάνια – μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο»
Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Παρασκευές» των αλκανίων
2.4 «Καυσαέρια- καταλύτες αυτοκινήτων»
2.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο
Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Προέλευση -Παρασκευές» αλκενίων
Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τα παραδείγματα πολυμερισμού προσθήκης
Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τις βιομηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου
2.6 Αλκίνια - αιθίνιο ή ακετυλένιο
Να μην διδαχθεί η παράγραφος  «Παρασκευές» του ακετυλενίου
Να μην διδαχθεί η αντίδραση σχηματισμού του χαλκοακετυλενιδίου
Να μην διδαχθεί ο πίνακας με τις συνθέσεις του ακετυλενίου και το παράδειγμα (2.6) που αναφέρεται στην παρασκευή της αιθανάλης με πρώτη ύλη το ανθρακασβέστιο.
2.8. «Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φαινόμενο θερμοκηπίου – Τρύπα όζοντος»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ
3.1 « Αλκοόλες»
3.2 « Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες-Αιθανόλη»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
4.1 «Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ»
Να μην απομνημονευθεί ο πίνακας 4.1. «Ονομασίες κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων
Να μην διδαχθεί η παράγραφος «Στο εργαστήριο»
Να μην απομνημονευθεί ο πίνακας «Το οξικό οξύ στη βιομηχανία»
4.2 «Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυ-προπανικό οξύ»

ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-15

ΧΗΜΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα»
Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο υποατομικών σωματιδίων, να μην απομνημονευθούν οι στήλες «Μάζα/g» και «Φορτίο/C».
1.5. «Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα»
Παρατήρηση: Το σχήμα 1.13 Κατανομή χημικών στοιχείων στη γη και στον άνθρωπο, να μην απομνημονευθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ 
2.1 «Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων»
Παρατήρηση: Ο Πίνακας 2.1 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα στοιχεία με ατομικό αριθμό Ζ=1-20 να διδαχθεί, αλλά να απομνημονευθεί μόνο η στήλη «στοιχείο».
2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα»
2.3  «Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών»
2.4 «Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων»
Παρατηρήσεις: α) Ο Πίνακας 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων μονοατομικών ιόντων να διδαχθεί και να απομνημονευθεί.
β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων να απομνημονευθεί ολόκληρη η 1η στήλη. Από τη 2η και την 3η στήλη να απομνημονευθούν οι ονομασίες και οι συμβολισμοί των πολυατομικών ιόντων: κυάνιο, όξινο ανθρακικό και υπερμαγγανικό.
γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνήθεις τιμές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους να απομνημονευθούν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F
και από το Η ο (+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I ο (-1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ
3.5 «Χημικές αντιδράσεις» (Πως συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις, Χαρακτηριστικά χημικών αντιδράσεων, Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων)
Παρατηρήσεις:
α) Η Σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.
β) Ο Πίνακας 3.1 Κυριότερα αέρια και ιζήματα  να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.
γ) Από την υποενότητα «2. Εξουδετέρωση», να μην διδαχθούν οι αντιδράσεις:
Όξινο οξείδιο + βάση, Βασικό οξείδιο + οξύ, Όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 
4.1 «Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα, mol , αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος»
Παρατήρηση:  Στην υποενότητα Γραμμομοριακός όγκος (Vm), να διδαχθεί μόνο ο ορισμός του γραμμομοριακού όγκου και η τιμή του σε STP.
4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων»
Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι τρείς νόμοι των αερίων
4.3  «Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων»
4.4  «Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί».
Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι  υποενότητες:
Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή
Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών

Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις


3 Ιουν 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ειδικά για το μάθημα της Χημείας, διευκρινίζεται ότι όπου απαιτείται η γνώση ιζημάτων, αερίων καθώς και η σειρά δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων, μαζί με τα θέματα που κληρώνονται, θα υπάρχει και μια σελίδα με τα σχετικά δεδομένα.

17 Φεβ 2014

Πώς να φτιάξετε ψεύτικο χιόνι

Φέτος που ο χειμώνας είναι ήπιος και βέβαια στην πόλη μας έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να δούμε χιόνι, φτιάξτε το δικό σας χιόνι !

Το πολυακρυλικό νάτριο, επίσης γνωστό ως  Waterlock, είναι το άλας με νάτριο του πολυακρυλικού οξέος με χημικό τύπο [-CH2-CH(COONa)-]ν  και βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε καταναλωτικά προϊόντα. Έχει την ικανότητα να απορροφήσει 200 έως 300 φορές τη μάζα του σε νερό. Μια από τις εφαρμογές του είναι στην παρασκευή τεχνητού χιονιού.
Το ψεύτικο χιόνι μοιάζει πολύ με το πραγματικό και είναι μη τοξικό. Είναι κατασκευασμένο από πολυμερές και σας δίνει μια δροσερή αίσθηση όταν το αγγίζετε, ακριβώς όπως το πραγματικό χιόνι. Τα συστατικά και η διαδικασία για την προετοιμασία ψεύτικου χιονιού είναι απλή. Υλικά :
α. Πολυακρυλικό νάτριο
β. Νερό
Για την παρασκευή του ψεύτικου χιονιού, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε νερό στο στερεό πολυακρυλικό νάτριο. Θα πάρει τη μορφή γέλης (gel). Συνεχίστε να προσθέτετε νερό μέχρι να είναι εντελώς υγρό.
Εάν θέλετε να προσθέσετε μια πιο ρεαλιστική πινελιά σε αυτό, μπορείτε βάλετε το μείγμα στο ψυγείο. Μην ανησυχείτε. Δεν διαλύεται όταν ψύχεται. Ακόμη και όταν στεγνώνει μπορείτε να επανυδατώνεται με προσθήκη νερού.
Αν θέλετε χιόνι σας να είναι πιο ξηρό, προσθέστε λιγότερο νερό. Αν θέλετε χρωματιστό χιόνι, μπορείτε να προσθέσετε το επιθυμητό χρώμα στο μείγμα. Ωστόσο, πρέπει να έχετε κατά νου ότι το ψεύτικο χιόνι μπορεί να προκαλέσει βλάβη αν καταναλωθεί.

Δείτε παρακάτω :