Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ασκήσεις στο 1ο Κεφάλαιο (Οξειδοαναγωγή)

Ασκήσεις στο 3ο Κεφάλαιο (Ταχύτητα αντίδρασης)

Επαναληπτικές ασκήσεις στο 4ο Κεφάλαιο (Χημική ισορροπία)

Επαναληπτικές ασκήσεις στο 5ο Κεφάλαιο (Ιοντική ισορροπία)

Ασκήσεις στο 6ο Κεφάλαιο (Ηλεκτρονιακή θεωρία)

Ασκήσεις στοιχειομετρίας στο 7ο Κεφάλαιο (Οργανική Χημεία)

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 

2010     2011     2012      2013


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
(Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής)

ΧΗΜΕΙΑ
1ο Κεφάλαιο

3ο Κεφάλαιο

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Ερωτήσεις Θεωρίας


ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 

2010     2011     2012   2013