Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ονοματολογία

Ισομέρεια

Ασκήσεις Ονοματολογία - Ισομέρεια

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αλκάνια

Αλκένια

Αλκίνια

Καύσεις

Ασκήσεις στο 2ο Κεφάλαιο από Τράπεζα Θεμάτων

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αλκοόλες

Ασκήσεις στις αλκοόλες

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οξέα

Αντιδράσεις-ασκήσεις στα οξέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου